7 koraka za ulazak u EU

Zemlje Zapadnog Balkana trebalo bi da uđu u Evropsku uniju, ali putem novog, postupnog procesa priključivanja u sedam etapa, predložila je Francuska.

Pariz je prošlog meseca blokirao otvaranje pristupnih pregovora s Albanijom i Severnom Makedonijom, tvrdeći da EU najpre treba da reformiše metodologiju proširenja.

Sada je izašao s nešto konkretnijim idejama kako bi taj proces trebalo da izgleda, a koje se svode na postupno uključivanje zemalja kandidatkinja pre nego što postanu punopravne članice.

Francuska je ostalim zemljama članicama uputila neformalni dokument na šest stranica koji bi trebalo da posluži kao podlog za raspravu u institucijama Unije, prenosi “Index.hr”.

Prva rasprava bi mogla da održi već prekosutra u Briselu na sastanku Saveta za opšte poslove, a nova Komisija bi u januaru mogla da objavi nešto detaljnije predloge.

Prema tom dokumentu, na koji se poziva EUobserver, specijalizovani portal za evropske teme, novi proces pristupanja odvijao bi se postupno, u sedam koraka.

Pregovori o pristupanju vodili su se i još se uvek vode tako da zemlja kandidatkinja mora da usvoji kompletno evropsko zakonodavstvo podeljeno u 35 poglavlja.

Pregovori se svode na definisanje rokova i načina kada će i kako zemlja kandidatkinja preuzeti evropsko zakonodavstvo i kako će ga sprovoditi da bi se transformirala i postala sposobna da preuzme obaveze koje sa sobom nosi članstvo u EU-u.

Kada se pregovori završe, potpisuje se ugovor o pristupanju i kandidatkinja postaje punopravna članica nakon što se ugovor ratifikuje u svim zemljama članicama.

Francuska sada predlaže da se to promeni tako bi što bi se zemlja kandidatkinja postupno uključivala u EU dok ne postane punopravna članica.

Prema tom pristupu, proces pristupanja podelio bi se u sedam koraka i nakon svakoga od njih, kandidatkinja bi bila uključena u određene politike i programe.

Prva etapa je vladavina prava i temeljna prava, druga obrazovanje i istraživanje, treća rad i socijalna pitanja, četvrta finansijski poslovi, peta jedinstveno tržište, poljoprivreda i ribarstvo, šesta spoljni poslovi i sedma “ostalo”.

Tako bi, na primer, zemlja kandidatkinja kada sprovede sve reforme predviđene u prvoj etapi, mogla da učestvuje u Eurojustu i Europolu.

Izvor: Modno.rs