Ambasada Maroka: Nismo “okupaciona vlast” u Sahari

Ambasada Kraljevine Maroka u Srbiji je reagovala na tekst “Alžir i Maroko – zašto je došlo do prekida diplomatskih odnosa” objavljen na Internet portalu RTS-a i TV prilog koji je emitovan u televizijskom programu. Saopštenje prenosimo u celosti.

U vezi sa gore navedenim člankom, Ambasada Kraljevine Maroka u Srbiji prinuđena je da ukaže na propust i plasiranje informacije koja je netačna i pogrešna.

Naime, novinarka RTS-a koja je pripremila reportažu navela je u tekstu kako regionom Marokanske sahare “upravlja marokanska okupaciona vlast”. Ovakva konstatacija ne samo da ne odgovara istini, već predstavlja apsolutno pogrešan i potpuno obmanjujući podatak.

Za nas, kao izaslanike i predstavnike prijateljske Kraljevine Maroka i marokanskog naroda, bilo je krajnje iznenađujuće, čak i šokantno videti da se takva terminologija koristi u ustanovi kakva je Vaša (u RTS-u), posebno imajući u vidu prijateljske, iskrene veze i partnerski odnos koji naše dve države, Kraljevina Maroko i Republika Srbija, gaje decenijama unazad.

Ovome bi takođe trebalo dodati i činjenicu da naše dve zemlje dele zajedničke stavove po pitanju “samoproglašene nezavisnosti”, kao i po principu poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta država članica Ujedinjenih nacija.

Upravo u tom duhu, tokom svoje poslednje posete Maroku, maja 2021. godine, gospodin Nikola Selaković, ministar spoljnih poslova Republike Srbije, iskazao je potpunu saglasnost sa svojim marokanskim kolegom, gospodinom Naserom Bouritom, u zajedničkom saopštenju objavljenom na veb stranici Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, po sledećim tačkama:

1 – Raditi na jačanju odličnih veza na svim nivoima, u duhu prijateljstva, međusobnog poverenja i poštovanja principa teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta, u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

2 – Ministar spoljnih poslova Republike Srbije istakao je diplomatske i političke napore Kraljevine Maroko u cilju postizanja realnog, praktičnog i trajnog političkog rešenja u duhu kompromisa i realnosti i u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijama Saveta bezbednosti UN.

3 – Republika Srbija smatra Marokansku inicijativu za autonomiju, pod marokanskim suverenitetom, ozbiljnim i verodostojnim rešenjem za pitanje Sahare.

Vredna je pomena i činjenica da postoji više od 70 rezolucija Saveta bezbednosti UN i preko 120 izveštaja generalnog sekretara UN o neutemeljenom, lažnom sporu oko Marokanske Sahare. Nijedna od tih rezolucija, niti jedan od izveštaja nikada nisu spominjali Kraljevinu Maroko kao “okupacionu vlast”, niti su spominjali Saharu kao “koloniju” ili “okupiranu teritoriju”.

Štaviše, sa istorijske tačke gledišta, Sahara je oduvek, što će reći još pre kolonijalne ere, bila deo Maroka. Nekoliko bilateralnih ugovora potpisanih u XVIII i XIX veku potvrđuju ovu realnost i činjenično stanje stvari. Osim toga, Međunarodni sud pravde je jednoglasno, oktobra 1975. godine, priznao postojanje bliskih veza i čvrste lojalnosti između marokanskih kraljeva i plemena koja žive na toj teritoriji.

Danas, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kao jedina institucija ovlašćena da se bavi ovim pitanjem, definisao je jasne i nedvosmislene parametre za napredak. Kroz svoje formulacije Ujedinjene nacije pokazuju da zagovaraju realno, pragmatično, pravedno i trajno političko rešenje, koje će biti zasnovano na kompromisu.

Upravo u tom duhu i na tim osnovama stoji marokanska inicijativa za pregovore o autonomnom statutu regiona Sahare, podstaknuta nepokolebljivom privrženošću Kraljevine Maroka svom teritorijalnom integritetu, a pod vođstvom Njegovog veličanstva kralja Mohameda VI.

Pragmatičnost ove inicijative koju je Maroko predočio 2007. godine prepoznala je, i u više navrata pohvalila i međunarodna zajednica.

Ovaj plan pozdravile su Ujedinjene nacije, kao i veliki broj međunarodnih sila i većina država članica (uključujući tu i Republiku Srbiju), jer je osmišljen i percipiran kao “vin-vin” rešenje koje predstavlja realan, racionalan i promišljen način okončanja ovog spora, u potpunoj saglasnosti sa smernicama Saveta bezbednosti.

S druge strane, kada govorimo o tome ko predstavlja narod Marokanske Sahare, važno je istaći da su tokom održavanja poslednjeg okruglog stola u okviru pregovaračkog procesa pod pokroviteljstvom specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a koji je okupio sve zainteresovane strane po ovom pitanju, odnosno: Alžir, Mauritaniju, Maroko i front polisario; predstavnici iz regije Marokanske Sahare izabrani demokratski na slobodnim i poštenim izborima (za razliku od predstavnika polisaria sa kojima to nije slučaj).

U zaključku, želimo još jednom apostrofirati da se Srbija i Maroko suočavaju sa sličnim izazovom koji preti da ugrozi nacionalni integritet i suverenitet naših dveju država nad sopstvenim teritorijama. Iz tog razloga smatramo da bi Srbija i Maroko trebalo zajedno i udruženo da rade na zalaganju za poštovanjem ova dva vitalna principa Ujedinjenih nacija, te da izbegavaju upotrebu terminologije koja se može protumačiti kao zlonamerna, maliciozna i štetna.

Izvor: rts.rs