BiH i NATO: Kraj prve faze Pregleda odbrane

Prva faza Pregleda odbrane, koji je Predsedništvo BiH prošle godine poslalo u sedište NATO-a u Briselu, je pri kraju i gotovo sve predviđene aktivnosti su ostvarene, rečeno nam je u Ministarstvu odbrane BiH.

Kako su istakli, ukupno se u Pregledu odbrane nalaze aktivnosti svrstane u dve faze, a u prvoj fazi su izrada pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva odbrane BiH, kao i izrada studije razvoja svih perspektivnih lokacija u skladu s novom organizacijom i razmeštajem Oružanih snaga BiH. Osim ovih aktivnosti, prvom fazom predviđene su i knjige lične formacije Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, kao i knjige materijalne formacije Zajedničkog štaba komandi i jedinica.

“Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH su realizovali većinu aktivnosti koje su bile predviđene za realizaciju u ovoj fazi, dok je jedan mali deo aktivnosti ostao nerealizovan ili je pri kraju”, naglašeno nam je.

Slično pitanje uputili smo i u Centralu NATO-a u Briselu, u koju je Pregled odbrane upućen, gde kažu da su zadovoljni do sada realizovanim aktivnostima koje su vlasti BiH odabrale.

“Pregled odbrane sadrži reformske ciljeve vlasti BiH i predstavlja dobru osnovu za kontinuiranu saradnju između NATO-a i BiH. Nastavljamo da podržavamo BiH u implementaciji tih reformi, kao što smo to činili i prethodnih godina, jer su saveznici opredeljeni za stabilnu i bezbednu BiH, kao i u širem regionu zapadnog Balkana”, odgovoreno nam je iz NATO-a.

Oprezan i diplomatski jezik koji NATO koristi u svom dopisu pokazuje da vode računa da ne izazovu kontroverze svojim komentarima unutar BiH, ali se može iščitati da se aktivnosti koje su predviđene provode bez zastoja.

Malo su direktniji u delu odgovora koji se odnosi na ono što oni doživljavaju kao destabilizaciju BiH.

“Izražavamo zabrinutost zbog nacionalističke retorike i izazova koji postoje u odnosu na vladavinu prava, što odvlači pažnju od preko potrebnih reformi za dobrobit svih građana BiH. Želimo da vidimo stabilnu i bezbednu BiH i privrženi smo da pomognemo sve reformske korake u zemlji”, istakli su oni.

Sagovornik koji je pristao da govori pod uslovom da ne bude identifikovan nam je objasnio ono što smo mi ranije u nekoliko puta već objavljivali, a to je da NATO želi cijeli region zapadnog Balkana u svom članstvu kako bi sprečio delovanje Rusije, koju doživljava kao svog oponenta u regionu, ali da istovremeno ne želi da uveze nestabilnost koja je sada prisutna ne samo u BiH, nego i u nekim drugim delovima regiona. On nas je podsetio da je i u prošlosti bilo opreznih glasova u NATO-u u vezi s nastavkom integracionog procesa BiH zato jer neki od saveznika nisu bili uvjereni da je politička situacija u BiH dovoljno stabilna.

Kako nam je rečeno u Ministarstvu odbrane BiH, kada se prva faza Pregleda odbrane i formalno završi, ući će se u drugu fazu koja, kako su nam objasnili, podrazumeva novu personalnu i materijalnu formaciju Oružanih snaga BiH, pripremu i infrastrukturno uređenje perspektivnih vojnih lokacija, kao i dislokaciju materijalnih i tehničkih sredstava na te lokacije, te vraćanje ostalih lokacija civilnim organima.

Naš sagovornik nam je istakao da će ova faza biti istinski test provodivosti Pregleda odbrane, te da li će entiteti pristati da formalno predaju lokacije Ministarstvu odbrane, a da bi zauzvrat najosetljivije lokacije odmah nakon toga bile vraćene. Smatra se, naime, da bi ovim formalno bili ispunjeni svi uslovi, a lokacije koje vojska ne treba bile bi vraćene entitetima.

“Objavljivanje ovog teksta je delom finansirano grantom Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovde navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država.”

Izvor: rtvbn/Nezavisne novine