Da li nam je otpornost na antibiotike “tiha pandemija”?

Otpornost na antibiotike “raste u senci” uzrokujući sve veći broj prijema u bolnicu i smrtnih slučajeva.

Antimikrobna rezistencija (AMR), čiji je najozbiljniji oblik rezistencija na antibiotike, prouzrokovala je više od 90.000 prijema u bolnice u Engleskoj 2019/20. Godine – rast od skoro 4 procenta u odnosu na prethodnu godinu. Širom Evrope svake godine najmanje 33.000 ljudi umre od AMR-a i bez hitnih mera zdravstveni stručnjaci veruju da bi 10 miliona ljudi u svetu moglo godišnje da umre do 2050. godine.

“Otpornost na antibiotike je “tiha pandemija” sa kojom svet treba da se nosi”, kaže profesorka Dam Sali Dejvis.

Dam Sali, bivša glavna medicinska savetnica vlade Velike Britanije, a sada specijalni izaslanik Velike Britanije za antimikrobnu rezistenciju, rekla je da se skoro 100 godina nakon što je Aleksander Fleming otkrio penicilin, “pokrivač za bezbednost antibiotika sa kojim živimo izvlači iz nas”.

“Svaki kutak našeg zdravstvenog sistema zavisi od antibiotika. Zahvaljujući antibioticima, u Velikoj Britaniji se sada mogu lečiti uobičajene, ali ranije opasne po život bolesti kao što su upala pluća, meningitis i TB. Takođe omogućavaju lekarima da obavljaju rutinske operacije, pa čak i hemoterapiju raka, sigurno i efikasno”, rekla je ona.

“Ali na isti način na koji virus kovid 19 može da mutira, stvarajući nove varijante koje imaju potencijal da postanu otpornije na vakcine ili tretmane, pa tako i na bakterije”.

Uoči sastanaka ministara zdravlja G7, koji su se održali u Okfordu 3 i 4. Juna, Dam Sali je naglasila važnost međunarodne saradnje u borbi protiv AMR-a, koja se javlja kada se bakterije, virusi, gljivice i paraziti vremenom menjaju i više ne reaguju na lekove, što otežava lečenje infekcija i povećava rizik od širenja bolesti, teške bolesti i smrti. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je AMR jednom od 10 najboljih globalnih pretnji po javno zdravlje sa kojima se suočava čovečanstvo.

Dam Sali rekla je da je petogodišnji akcioni plan Ujedinjenog Kraljevstva za AMR “prvi korak ka ostvarenju naše vizije za svet 2030. godine, u kojoj se otpor efikasno obuzdava i kontroliše”. Fokusira se na tri ključna načina za rešavanje AMR-a, smanjenje potrebe za nenamernim izlaganjem antimikrobnim sredstvima, optimizacija upotrebe antimikrobnih sredstava i ulaganje u inovacije, snabdevanje i pristup.

“Sa više inovacija, AMR je ostvariv. Zato britansko predsedavanje G7 nastoji da ojača istraživanje i razvoj novih antibiotika, sa sigurnijim lancima snabdevanja koji u centar stavljaju potrebe naših pacijenata “, rekla je.

Izvor: b92.net