Današnji dan se u SFRJ slavio kao Dan mladosti

Титови поштоваоци на његовом гробу у Кући цвећа (Фото Танјуг)

Današnji datum je nekada u socijalističkoj Jugoslaviji slavljen kao Dan mladosti, poseban praznik, koji je s jedne strane smatran rođendanom Josipa Broza Tita, a s druge predstavljao manifestaciju opšte radosti, proslavu mladosti i optimizma.

Hiljade mladih ljudi iz cele Jugoslavije učestvovalo je svake godine u nizu manifestacija vezanih za proslavu Dana mladosti.

Štafeta je polazila iz različitih delova zemlje, u skladu s tada standardnom primenom ključa, odnosno ravnopravne zastupljenosti, da bi potom bila nošena rukama mladih koji su je pronosili širom zemlje.

Obilazila je čitavu Jugoslaviju, a kulminacija je bio slet, na tadašnjem Stadionu JNA, gde je predavana Josipu Brozu Titu, podseća Tanjug.

Svake godine su menjena polazna mesta, rute, i oni koji su štafetu predavali predsedniku.

Iako 25. maj nije u stvarnosti bio rođendan Josipa Broza Tita, bio je to zapravo 7. maj, on je bio prihvaćen kao datum proslavljanja.

Od Drugog svetskog rata 25. maj obeležavan je kao rođendan maršala Tita, da bi počev od 1957. godine, upravo na njegovu inicijativu, bio nazivan Danom mladosti.

Štafete, ukrašene palice, tada nazivane „Titova štafeta”, koje su najčešće nosile i nekakvu poruku, a u svakom slučaju imale simbolički značaj, menjale su izgled i formu.

U socijalističkoj Jugoslaviji, štafeta se pojavila na inicijativu omladinske organizacije Kragujevca, počev od 1945.

Tih godina, maršalu Titu je predavano više štafetnih palica, a ne samo jedna kao docnije.

Zanimljivo je da je prve godine svečana predaja štafeta obavljena u Zagrebu.

Potom se to događalo u Beogradu, i to pred zdanjem Belog dvora, zaključno s 1956. godinom.

Od tada čitava manifestacija je nazivana Dan mladosti, a štafeta je dodeljivana na Stadionu JNA, građenom do 1951, iako je korišćen od kraja 1949.

Na stadionu je pri tom održavan veliki slet, s nizom prigodnih igara i gestova i manje-više jasnom simbolikom u duhu vrednosnog modela onog vremena.

Naglašavane su poruke vezane za izgradnju socijalizma, radničkog samoupravljanja, tekovine NOB-a, kasnije i nesvrstavanja, i posebno je naglašavana parola o bratstvu i jedinstvu.

Manifestacije te vrste bile su uopšte karakteristične za onovremene socijalističke zemlje, u skladu s tada široko negovanim kultom ličnosti, uostalom uopšte prisutnim u autoritarnim društvima.

Dan mladosti na taj način proslavljan je od 1957. do 1979. godine, kada je štafeta poslednji put uručena Josipu Brozu Titu na Stadionu JNA.

On je poslednjem donosiocu štafete uobičajeno poklanjao zlatan sat.

Proslave Dana mladosti nastavljene su, u skladu s tadašnjom parolom „I posle Tita – Tito”, sve do 1987, i pošto je Josip Broz Tito preminuo 4. maja 1980.

Te godine štafeta je položena na njegov odar u holu Skupštine tadašnje SFRJ.

Od tada, štafetu je na Stadionu JNA primao prvi čovek Saveza socijalističke omladine Jugoslavije.

Poslednji slet o Danu mladosti održan je 25. maja 1987.

Januara naredne 1988, odlučeno je da se štafeta i prateće manifestacije obustave.

Izvor: politika.rs