Dijabetes opasniji za žene nego za muškarce

Srčane bolesti se javljaju u proseku 15 godina ranije kod ljudi koji imaju dijabetes i glavni su uzrok bolesti i smrti, a kod žena je veza između dijabetesa i srčanih bolesti posebno jaka. U svetu od dijabetesa umire više žena nego muškaraca, 2,1 milion žena prema 1,8 miliona muškaraca godišnje, istakli su istraživači.

Koronarna bolest srca je češća i smrtonosnija vrsta srčane bolesti kod ljudi koji imaju dijabetes.

Žene sa dijabetesom imaju 1,8 puta veći rizik od smrti od koronarne srčane bolesti od žena koje nemaju dijabetes. Muškarci koji imaju dijabetes imaju 1,5 puta veći rizik od smrti od koronarne bolesti srca od muškaraca koji nemaju ovu bolest.

Bolest perifernih arterija, koja na kraju može da dovede i do amputacije stopala, najčešći je početni znak srčanih bolesti kod dijabetesa tipa 2 i ona je 1,8 puta češća kod žena nego kod muškaraca.

Srčani zastoj je drugi najčešći početni znak srčane bolesti kod dijabetesa tipa 2. Žene sa dijabetesom imaju pet puta veći rizik od srčanog zastoja od žena koje nemaju dijabetes, a muškarci koji imaju dijabetes imaju dva puta veći rizik od muškaraca koji ovu bolest nemaju.

Istraživači pokušavaju da utvrde razloge zbog kojih je srčani zastoj češći kod žena koje imaju dijabetes nego kod muškaraca sa dijabetesom, navodi se u dokumentu objavljenom u “Evropskom časopisu za preventivnu kardiologiju”.

Oni predviđaju i to da bi broj obolelih od dijabetesa mogao da poraste na 629 miliona u celom svetu do 2040. godine.

Zdrav način života je ključan za prevenciju dijabetesa. Ukoliko ljudi razviju dijabetes, ključno je sprečiti srčane komplikacije.

“S povećanim nivoom gojaznosti u svetu uočili smo enormni porast prevalencije dijabetesa. Znamo da je dijabetes tipa 2 bolest povezana sa načinom života, pa možemo da usporimo njen razvoj promenom životnog stila”, rekao je stariji autor studije Džulin Bilens.

Izvor: N1/Health24