Dragan Veselinov: Živimo kao u fliperu!

Najveći uspeh nam je što smo se oslobodili Stambola, Vijene i Budimpešte i ušli u
slovenske države. Najveći neuspeh nam je to što ni sa slovenskom braćom ni u
jednoj od tih država nismo uspeli da pronađemo zajednički ustav. Počev od obe
Jugoslavije, do srpsko-crnogorske Jugoslavije, do jugoslovenskih republika. I sada
smo sa svima u raspravi, kaže u razgovoru za portal restartmagazin.rs profesor FPN-a u Beogradu dr Dragan Veselinov 

Kako ocenjujete prve dve decenije 21. veka?

Malo smo postigli. U hladnom smo zagrljaju sa celim jugoslovenskim svetom, uključujući i Bugarsku. Nismo zatvorili kosovsko pitanje, a ne ide nam radosno ni sa narodima Evrope jer nismo zatvorili nijedno pristupno poglavlje sa EU, a nova ne otvaramo. Živimo kao u fliperu i naša lopta juri tamo gde nas tuđa kopačka šutne počev od vašingtonske, moskovske, briselske i pekinške.

Šta su najveće zablude srpskog naroda?

Najveća zabluda srpskog naroda je Velika Srbija na Balkanu. To je ideja koju je osudio Svetozar Marković u 19. veku protiveći se programu dinastije Obrenovića koga od tada do danas niko u Srbiji ne slavi i čija bista uzaludno stoji ispred univerzitetske biblioteke u Beogradu. Krivicom Obrenovića, Karađorđevića, Miloševića, Crkve, imperijalne i nacional-beogradske akademske elite, postignuti ishod je ovo: Osim Jugoslavije, srpski nacion možda više nikada neće živeti u jednoj granici, a srpski prostor se dramatično smanjio. Niko ne sluša Svetozara Miletića, Dimitrija Tucovića, ni Svetozara Pribićevića kome je Vladko Maček, najveći jugoslovenski političar pre II Sv. rata, verovao da je Srbima neophodna federacija.

Druga velika zabluda srpske politike je da su svi Srbi isti i da postoji jedinstveni interes svih delova srpskog naroda na svim poljima života i u svim kulturnim pojasevima. Još manje to važi za nacionalne manjine ma koliko nam bliske bile.
Zaboravili smo razlog zbog kojeg smo se mi dizali na noge u tuđim državama. Kao što bečki šlem i turski fes nije bio za sve glave, tako to danas nije ni šumadijska šajkača. Ali ta istina i ideja federacije i jake lokalne vlasti među Srbima nikada nije Srbijancima bila bliska. Zbog toga će Srbija teško biti moderna država . I zbog toga je Kosmet izgubljen, i zbog toga je Vojvodina bačena ispod razvijenosti Hrvatske i Slovenije i zbog toga se unutrašnji krajevi u Srbiji prazne i stare. Jedino je Beograd mlad i sve veći, a Beograd nije Srbija, a Vojvodina je još manje. On je nova interesna nacija iznad i Srbije i Vojvodine. Beograd je zaseban politički stratum. I Srbijanci tako plaćaju cenu zbog obožavanja svog centralizma.

Kako gledate na situaciju u Crnoj Gori i u RS?

U Crnoj Gori je mnogo krokodila u mutnoj bari, dok je u Banja Luci malo dobrovidih na jasnom horizontu. U Podgorici je u toku zamena vladajuće elite novom. Ta nova je manje jedinstvena od prve i kad tad će se zbog toga zatresti. Đukanović je potisnut na izborima zbog mlake izborne kampanje, zbog potcenjivanja organizacionih sposobnosti SPC i zbog ličnog monopolskog kapitalizma kojim se zgrozio mnogim Crnogorcima. U Banja Luci je na vlasti degenerisana nacional-klerikalna družina koja bogaćenje sakriva pozivom narodu da strpljivo čeka na ujedinjenje sa Srbijom. Dok se to ne dogodi, njoj ne valja dirati imovinu i gotovinu. Koliko će bosanski Srbi to da trpe, niko ne zna i koliko će oni trpeti antislovensku
politiku mržnje prema Bošnjacima, Hrvatima, muslimanima i građanskim Bosancima, to, takođe, niko ne zna.

Koga vidite kao naše saveznike u ovom veku i sa kim bi trebalo da gradimo savezništvo?

To su svi ljudi i sve države, koje saučestvuju u našem političkom, pravnom, ekonomskom, kulturnom i moralnom usponu. Najbolje je da budemo uz najjače narode u demokratskom svetu. Diktature ne pobeđuju demokratije, a demokratije po Povelji UN imaju pravo na intervenciju protiv nenarodnih režima. No, nikada i nikome ne smemo dati svoju državu svoj monopol na teritoriju, na tuđu upotrebu. Ali savez i uzajamni razvoj sa svim demokratskim državama, a posebno sa EU i SAD su prioritet.

Šta su najveći izazovi za naš narod u ovom veku?

Najveći savremeni izazov za stanovništvo u Srbiji je dvostruk: prvi, da dobije državni program kojim se oprašta od Velike Srbije i centralističke države i drugi, da dobije političke organizacije koje sa tim programom mogu da pobede na izborima. Sada je veliki vakuum i beznađe.

restartmagazin.rs