Država ponudila na prodaju Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Vranjska Banja

Državna Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Vranjska Banja” ponudjena je na prodaju po početnoj ceni od 870.304 evra, a pisane ponude zainteresovani za kupovinu mogu dostaviti do 28. jula, objavila je danas Republička direkcija za imovinu.

U ponudjenom kompleksu pored zgrade specijalne bolnice sa pomoćnim zgradama, nalazi se i zgrada ugostiteljstva “Kičer”, objavljeno je na sajtu Republičke direkcije za imovinu.

U ponudi je i gotovo 4.000 kvadratnih metara zemljišta.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica, koja otkupe prodajnu dokumentaciju, uplate depozit i ispune ostale uslove oglasa.

Bolnica se prodaje u postojećem -“vidjenom” stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.
Кupac se obavezuje i da preuzme, odnosno zasnuje radni odnos sa odredjenim brojem lica zaposlenih u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju “Vranjska Banja”, a prema spisku koji je sastavni deo prodajne dokumentacije.

Izvor: beta.rs