EU poslala opomenu Hrvatskoj

Evropska komisija upozorila je većinu članica, među njima i Hrvatsku, zbog kašnjenja u transponovanju dve direktive o autorskim pravima u nacionalni zakon.

Komisija je zatražila od 22 države članice da joj pruže informacije o načinu na koji su pravila Direktive o autorskim pravima prenesena u njihov nacionalni zakon.

Ove informacije su zatražene od Austrije, Belgije, Bugarske, Kipra, Češke, Danske, Estonije, Grčke, Španije, Finske, Francuske, Hrvatske, Irske, Italije, Litvanije, Luksemburga, Letonije, Poljske, Portugalije, Rumunije, Švedske, Slovenije i Slovačke.

Istu informaciju Komisija je zatražila od 21 člana u vezi sa Direktivom o Internet televiziji i radiju. To su iste države članice koje su dobile upozorenje za prvu direktivu, samo je Danska izostavljena.

Slanje zvaničnih upozorenja prvi je korak u pokretanju postupka za kršenje zakona EU.

Zvanična upozorenja može biti praćeno obrazloženim mišljenjem, a ako se time ne postigne željeni rezultat, uslediće tužba na sudu EU. Cilj dve direktive donete 2019. godine je modernizacija pravila EU o autorskim pravima i omogućavanje potrošačima i autorima da maksimalno iskoriste digitalni svet.

Ove direktive treba da ojačaju položaj kreativnih industrija, omoguće veću upotrebu digitalnih usluga u ključnim oblastima društva i olakšaju distribuciju radio i televizijskih programa širom EU. Rok za prenos ovih direktiva u nacionalni zakon bio je 7. jun 2021.

Navedene države članice sada imaju dva meseca da odgovore na pisma i preduzmu potrebne mere. U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora, Komisija može odlučiti da izda obrazložena mišljenja.

Izvor: b92.net