Impičment (opoziv)

Reč impičment se jako često koristi u politici Amerike, a evo i kratkog objašnjenja šta ova reč znači i za šta se koristi. Najjednostavnije rečeno, to je kada zakonodaci optužuju visokog zvaničnika da radi nešto veoma pogrešno, to jest protivno Ustavu. Taj visoki funkcioner je obično predsednik. Ideja impičmenta je da se proveri da li treba ili ne da se ukloni neka osoba sa položaja.

Kako to funkcioniše? Dakle, kada se postupak pokrene, predstavnički dom Američkog kongresa glasa o svakom članu dokumenta o postupku opoziva. Ti članovi pojedinačno predstavljaju neku vrstu tačaka optužnice, to jest izjavu o kršenju Ustava. Za usvajanje opoziva potrebna je većina glasova u Predstavničkom domu i ukoliko bilo koja tačka bude usvojena, predsednik je opozvan.

Međutim, osoba koja je pod opozivom, ne mora nužno da ostane bez položaja. Čist primer toga je Bil Klinton koji je u toku 1999. godine obavljao funkciju predsednika čak godinu dana nakon pokretanja postupka.

Postupak se zatim seli u Senat, koji se za ovu priliku pretvara u porotu od 100 članova. Predstavnički dom postavlja “menadžere” koji imaju ulogu tužilaca i predstavljaju razloge zbog kojih predsednika valja opozvati. Ukoliko predsednik završi pred sudom, postupku predsedava predsedavajući Vrhovnog suda. Da bi predsednik bio optužen, potrebna je dvotrećinska većina u Senatu. Ukoliko se to zaista i dogodi, predsednik po automatizmu gubi funkciju.

Ako je predsednik osuđen, onda potpredsednik preuzima ostatak mandata, a svrgnuti predsednik neće se naći u zatvoru. Jedina njegova kazna je što će ostati bez položaja. Ako predsednik nije osuđen, stvari se nastavljaju tamo gde su stale pre započetog postupka. Zapravo, nijedan predsednik nikada nije svrgnut putem impičmenta. Jedina četvorica predsednika u istoriji SAD-a protiv kojih je pokrenut postupak opoziva su Nikson, Klinton, Džonson i sada Tramp. Ričard Nikson je podneo ostavku pre glasanja u Kongresu, dok su Endru Džonsona i Bila Klintona spasili senatori. Verovatnoća da će trenutni Trampov postupak opoziva biti uspešan, veoma je mala. Jedno ipak sigurno, celokupni postupak je veoma kompilovan, dugotrajan i podeljen.

Jovana Vojinović