Komšić na IFIMESU: NATO je najpametniji put

Komšić je naveo da građani iz Bosne i Hercegovine odlaze prvenstveno zbog neizvesnosti koja vlada, te da tu neizvesnost moraju rešiti političke elite.

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić je tokom zvanične posete Predsedništva BiH Republici Sloveniji bio gost Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani.

Komšić je govorio o temi „Kako Bosnu i Hercegovinu učiniti boljom, prosperitetnijom i atraktivnijom za život?“

U svom obraćanju predsedavajući Komšić je posebnu pažnju posvetio je aktuelnom procesu NATO integracija Bosne i Hercegovine. Komšić je naglasio da se Bosna i Hercegovina se mora kretati prema NATO-u, jer tu civilizacijski kao država pripada, te da je to ujedno i najpametniji put.

Komšić je naveo da građani iz Bosne i Hercegovine odlaze prvenstveno zbog neizvesnosti koja vlada, te da tu neizvesnost moraju rešiti političke elite.

Govoreći o NATO integracijama Bosne i Hercegovine predsedavajući Komšić podsetio je i na nekadašnji stav Ruske Federacije po tome pitanju, navodeći da je Ruska Federacije preko ministara spoljnih poslova poručila da će poštovati volju Bosne i Hercegovine za put u NATO savez ako je to izbor Bosne i Hercegovine.

Predsedavajući Komšić govorio je i o odnosima sa Republikom Slovenijom, istaknuvši da je Republika Slovenija saveznik Bosne i Hercegovine, a ako treba spremana je da bude i advokat u pozitivnim procesima.

Odnose unatar Predsedništva Bosne i Hercegovine, Komšić ocenio je kao iskrene, dodajući da su takvi i onda kada između članova Predsedništva postoje i neslaganja.

Osvrnuo se i na aktuleni odnos sa Evropske unije prema Bosne i Hercegovini kazavši da se moraju prihvatiti evropske norme, jednakopravnost građana, ljudska prava i ono što Evropska unija propagira, a ne da se prihvataju neosvetski principi i standardi. Ocenio je da Evropska unija treba pomoći Bosni i Hercegovini da standardi koji postoje u EU prihvate, te da u BiH insistira upravo na tim principima

Govoreći i regionalnim odnosima predsedavajući Komšić istakao je da u Sloveniji postoji sagovornik, dok nažalost u Hrvatskoj pravi sagovornik ne postoji, dok sa Srbijom samo postoje problemi na nivou percepcije NATO-a.

Kada je reč o aktuelnoj migrantskoj krizi predsedavajući Komšić naglasio je da Evropska unija mora imati jedinstvenu strategiju prema migrantskoj krizi jer svi migranti u BiH dolaze iz zemalja EU, te da su sve to ljudi prema kojima se tako mora i odnositi, a ne sme ih se tući i pljačkati.

Izvor: Oslodođenje