MMF odlučuje o novom sporazumu sa Srbijom

Bord direktora Međunarodnog momenatarnog fonda danas treba da odobri novi sporazum sa Srbijom koji će biti savetodavni i trajaće 30 meseci.

Prethodni savetodavni aranžmana Srbije sa MMF-om, nazvan „čuvarkuća“, istekao je januara ove godine.

Neki od predloženih reformskih ciljeva u novom aranžmanu su usvajanje fiskalnog pravila koje bi ograničilo visinu deficita u odnosu na javni dug, zatim usvajanje strategije za razvoj tržišta kapitala sa pratećim akcionim planom, usvajanje akcionog plana za primenu politike vlasništva u državnim i javnim preduzećima.

Takođe je cilj da se sačuvaju postignuti rezultati, kao i da se nastavi sa važnim strukturnim reformama kako bi Srbija mogla da dostigne još veće stope privrednog rasta.

Izvor: danas.rs/beta.rs