Pad turizma zbog pandemije bi mogao da košta svetsku privredu 4.000 milijardi dolara

Pad svetskog turizma zbog pandemije kovida-19 mogao bi da dovede do više od 4.000 milijardi dolara gubitka svetskog BDP za 2020. i 2021. godinu, prema izveštaju Konferencije UN o trgovini i razvoju (UNCTAD).

“Na svetskom nivou udarac koji je kovid-19 naneo medjunarodnom turizmu donosi gubitak BDP-a od više od 4.000 milijardi dolara, samo za 2020. i 2021. godinu”, navodi se u izveštaju podnetom zajedno sa Svetskom organizacijom UN za turizam (UNWTO).

Medjunarodni turizam i sektori koji od njega zavise podneli su gubitak od oko 2.400 milijardi dolara 2020. godine zbog direktnih i indirektnih uticaja na veliki pad dolazaka medjunarodnih turista.

Sličan gubitak bi mogao da bude zabeležen i ove godine, upozorava se u izveštaju, u kojem je navedeno da oporavak turizma zavisi velikim delom od masovne distribucije vakcina protiv kovida-19 na svetskom nivou.

“Svetu je potrebna globalni napor za vakcinisanje koji će omogućiti zaštitu radnika, ublažiti socijalne štete i doneti strateške odluke oko turizma imajući u vidu potencijalne strukturne promene”, rekla je vršilac dužnosti generalnog sekretara UNCTAD-a Izabela Diran.

Stopa vakcinacije je nejednaka, tako da je manje od jedan odsto populacije vakcinisano u nekim zemljama i više od 60 odsto drugde, a u izveštaju se navodi i da su gubici u turizmu veći u zemljama u razvoju.

Predstavljena su i tri scenarija za 2021. godinu, više ili manje pesimistična. Najoptimističkiji scenario pokazuje smanjenje turističkih dolazaka od 63 odsto u proseku.

Stručnjaci ne očekuju da će se pre 2013. vratiti taj sektor na svoj uobičajeni nivo, ili će to biti nešto kasnije, a glavne prepreke su restrikcije putovanja, sporo iskorenjenje virusa, malo poverenje putnika i nepovoljno ekonomsko okruženje.

Broj turističkih dolazaka pao je 74 odsto 2020. godine u odnosu na 2019, a početak 2021. bio je još gori za većinu destinacija sa prosečnim padom od 88 odsto u odnosu na period pre pandemije korone.

Najteže pogodjene oblasti su severoistočna Azija, jugoistočna Azija, Okeanija, Severna Afrika i južna Azija. Najmanje pogodjeni su severna Amerika, zapadna Evropa i Karibi.

“Medjunarodni turizam danas lići na turizam pre 30 godina. Kao da smo u 1980-im po pitanju protoka turista”, rekla je Zorica Urošević iz UN Agencije za turizam.

U izveštaju se upozorava da su ugrožena radna mesta. UN Agencija ocenjuje da je u opasnosti izmedju 100 i 120 miliona direktnih radnih mesta vezanih za turizam.

Izvor: beta.rs