Penzioneri u Grčkoj dobili sudsku bitku

Državni savet – vhovni upravni sud Grčke presudio je u korist penzionera koji su kolektivnom tužbom zahtevali i dobili nadoknadu novca koji im je uziman od 2010. do 2018. godine tokom finansijske krize u okviru prinudnih mera štednje koje su bila jedan od uslova da Grčka dobije međunarodnu pomoć.

Taj slučaj je pažljivo praćen u Grčkoj koja se bori i s rastućom ekonomskom štetom zbog pandemije, ali se očekuje da će se ta zemlja vratiti u duboku recesiju posle desetogodišnjeg napora da se oporavi od finansijske krize koja je duboko razorila i privredu i društvo.

Vrhovni upravni sud je danas presudio da je smanjenje penzija 2015-2016. godine uvedeno bez odgovarajuće zakonodavne procedure i da država penzionerima mora da vrati novac.

Iako je sud presudio samo u korist penzionera čija su mu udruženja podnela kolektivnu tužbu, ta presuda otvara put za niz takvih zahtjeva stanovništva što bi imalo znatno veće fiskalne posledice po ionako problematične javne finansije Grčke.

Penzije u Grčkoj, kao i mnoga druga primanja stanovništva, smanjivale su uzastopne vlade tokom primjene obavezujućeg međunarodnog paketa pomoći Evropske unije i MMF-a od 2010. do 2018. godine.

Izvor: vijesti.me