Politiko: Osim pandemija, pred SAD još devet pretnji

Dok su mnogi u svetu bili iznenađeni pandemijom korona virusa, manje ili više je poznato da su na takvu opasnost decenijama upozoravali zvaničnici vlada, naučnici, pa i autori popularnih filmova i drugih dela zasnovanih na fikciji.

Nastojeći da označi opasnosti sa kojima bi, osim novih pandemija, u narednih pet do pedeset godina mogle biti suočene Sjedinjene Američke Države, američko izdanje internet sajta “Politiko” navodi još devet vidova pretnji od kojih strahuju naučnici i zaduženi za nacionalnu bezbednost u SAD.

Prva je globalizacija ekstremističkog principa “belačke nadmoći”, koja, kako se ističe, ima viševekovnu tradiciju u SAD i nekim drugim zemljama sveta.
Iako su nekada postojali kao lokalne, izolovane grupe, sledbenici ovog principa danas su povezani u globalnu mrežu, a američki Stejt Dipartment nedavno je jednu takvu organizaciju prvi put označio kao terorističku.
Reč je o Ruskom imperijalnom pokretu, koji, kako se navodi, za terorističke akcije obučava pristalice širom sveta, a među njima su bila i dvojica Šveđana koji su izvršili niz bombaških napada u Geteborgu 2016. i 2017. godine.

Drugi vid opasnosti su napadi na poverenje i istinu putem širenja lažnih informacija, uticanja na izborne rezultate i drugih napada zasnovanih na manipulaciji podacima.
Poverenje i istina su temelji slobodnih i otvorenih društava, a izazivanje haosa u otvorenim društvima ostavlja prostor autoritarnim tendencijama, kaže Sju Gordon, koja se donedavno nalazila na čelu obaveštajne zajednice SAD.

Treća opasnost leži u sferi takozvane biološke bezbednosti, u kojoj, kako se navodi, u budućnosti može doći do prirodnih događaja poput sadašnje pandemije, ali i nesrećnih slučajeva u laboratorijama, bioterorizma ili čak biološkog rata.

Četvrta opasnost su tehnološki udari velikih razmera, kao što su namerna obaranja elektroenergetske mreže i GPS sistema, ili neočekivane solarne oluje, koje mogu imati isti ili sličan efekat.
Kako ističe autor analize, remećenju modernog načina života, u velikoj meri zasnovanog na tehnologijama, sklone su Rusija i Severna Koreja, koje u tu svrhu koriste sajber napade.

Peta pretnja je danas pomalo zaboravljena opasnost od izbijanja nuklearnog rata, iako su, kako se navodi u analizi, vlasti SAD tokom proteklih decenija mnogo učinile na smanjenju nuklearne pretnje, sprečavajući da atomsko naoružanje dospe u ruke terorista.

Šesti problem su klimatske promene – pre nego što je COVID-19 preuzeo primat u svetskim medijima, najvažnija tema bilo je globalno zagrevanje, koje će u budućnosti sve više uticati na ljudske živote, kroz prirodne nepogode kao što su šumski požari i uragani, kao i pojave kao što su porast nivoa mora i poteškoće u snabdevanju vodom i hranom u nekim delovima sveta.

Sedmu pretnju, ne računajući smrtni bilans i ekonomske poteškoće, predstavljaju dugoročne posledice pandemije – imajući u vidu do sada ispoljavanu nespretnost u borbi protiv korona virusa, pitanje je da li će SAD biti spremne za ono što će posle pandemije uslediti zbog preraspodele moći u svetu, koja se već deceniju odvija na štetu Vašingtona, upozorava “Politiko”.

Osmu opasnost po SAD predstavljaju katastrofalni zemljotresi, a najozbiljnija pretnja u tom smislu su veliki geološki rasedi u Kaliforniji i na još tri lokacije u zemlji.

Deveta pretnja su nepoznanice o svetu oko nas, kojih je i dalje mnogo, iako čovečanstvo neprestano saznaje nove stvari zahvaljujući napretku nauke i tehnologije.

Primer može biti jedan od pomenutih geoloških raseda, koji se prostire u saveznim državama Oregon i Vašington, a za čije postojanje do pre pola veka niko nije ni znao, navodi sajt.

Izvor: tanjug