Potvrda o vakcinaciji još nije dokument za ulazak stranaca u EU

Evropska komisija pozvala je danas sve zemlje članice da nastave da se pridržavaju preporuka o restrikcijama na nebitna putovanja u EU, kada su u pitanju građani trećih zemlja.

EK naglašava da uzimanje u obzir sertifikata o vakcinaciji, kao uslova za ulazak stranaca u EU, još nije stupilo na snagu.

„Mi radimo na tome da omogućimo da digitalni sertifikati budu kompatibilini sa sistemima zemlja van EU, ali trenutno restrikcije za neesencijalna putovanja iz trećih zemlja u EU treba da ostanu na snazi”, kaže portparol Komisije, Kristijan Vigand.

Komisija je tako odgovorila na najave da Grčka planira da otvori svoje granice za građane Izraela na osnovu potvrda o vakcinaciji.

„Znamo da postoje različite incijative zemlja članica za pripremu uvođenja digitalnih sertifikata pred letnju sezonu, ali to bi trebalo da bude koordinisano, kako bi se izbegle podele i konfuzija među putnicima u EU”, kaže Vigand, javlja Tanjug.

U Evropskoj komisiji napominju da su razgovarali sa zvaničinicima šest zemlja unutar EU, koje su uvele dodatne restrikcije na svojim granicama kao meru za suzbijanje širenja pandemije.

„Komesar Didije Rejnders razgovarao je sa šefom diplomatije Belgije i ponovio zabrinutost kada je reč o proporcionalosti mera koje belgijske vlasti primenjuju. Ne mislimo da zabrana putovanja prati ideju proporcionalnosti i naš zahtev je da Belgija zameni ove restrikcije sa ciljanim merama”, rekao je Vigand.

U Evropskoj komsiji napominju da je cilj da se nađe zajedničko rešenje među državama članicama, koje će u ovim uslovima održi slobodu kretanja i funkcionalonost jedinstvenog tržišta.

Izvor: beta.rs