Preti rast broja ekstremno siromašnih zbog pandemije

Teški dugoročni efekti pandemije kovida-19 mogli bi da gurnu još 207 miliona ljudi u ekstremno siromaštvo, čime bi ukupan broj premašio jednu milijadu do 2030. godine, prema danas objavljenim podacima Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Takvo kretanje, međutim, nije neizbežno, jer bi usmeravanje niza investicija na postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG) omogućilo da se 146 miliona ljudi izvuče iz krajnjeg siromaštva u poređenju sa sadašnjim kovid-19 trendom, navodi se u dokumentu objavljenom na zvaničnom veb sajtu UN.

Studija procenjuje uticaj različitih scenarija oporavka od kovida na ciljeve održivog razvoja, kao i višedimenzionalne efekte pandemije tokom sledeće decenije.

„Osnovni kovid” scenario, zasnovan na sadašnjim stopama smrtnosti i najnovijim projekcijama globalnog rasta Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), pokazuje da bi do 2030. godine još 44 miliona ljudi moglo da padne u ekstremno siromaštvo u odnosu na razvojnu trajektoriju sveta pre pandemije.

Prema najgorem scenariju, koji podrazumeva spor i dug oporavak, korona će verovatno gurnuti dodatnih 207 miliona ljudi u ekstremno siromaštvo do 2030. i povećati broj siromašnih žena za 102 miliona u poređenju sa osnovnom trajektorijom, navodi se u izveštaju, javlja Tanjug.

Ovaj scenario, nazvan „Visoka šteta”, predviđa da će 80 posto posledica ekonomske krize izazvane kovidom trajati i do deset godina zbog gubitka produktivnosti, sprečavajući potpuni oporavak putanje rasta zabeležen pre pandemije.

Studija takođe otkriva da bi usmeravanje seta SDG investicija u programe socijalne zaštite, u upravljanje, digitalizacijiu i zelenu ekonomiju tokom naredne decenije moglo ne samo da spreči porast ekstremnog siromaštva, već i da utiče na to da se nadmaši linija svetskog rasta iz perioda pre pandemije.

Ovaj ambiciozan, a izvodljiv „SDG impuls” scenario izvukao bi 146 miliona ljudi iz ekstremnog siromaštva, smanjio rodni jaz u siromaštvu i broj žena koje žive u siromštvu za 74 miliona, čak i uz sadašnje negativne efekte pandemije, piše u izveštaju UNDP.

Izvor: politika.rs