Smanjena industrijska proizvodnja na nivou EU

Industrijska proizvodnja na nivou Evropske unije (EU) i eurozone u avgustu je smanjena u poređenju sa prethodnim mjesecom i ponovo je sporije rasla prema istom mesecu u prošloj godini, pokazao je izveštaj Eurostata.

Na nivou EU sezonski prilagođena industrijska proizvodnja u avgustu je pala 1,5 odsto u poređenju sa julom kada je prema revidiranim podacima Eurostata porasla 1,2 odsto.

Prema kategorijama proizvoda, najveći pad na oba područja zabilježen je u proizvodnji kapitalnih dobara, četiri odsto u EU, te 3,9 odsto u eurozoni, prenosi SEEbiz.

Slijede trajna potrošačka dobra s padom proizvodnje 2,9 odsto u EU te 3,4 odsto u eurozoni. U segmentu intermedijarnih dobara u EU je pala 1,4 odsto a u eurozoni 1,5 odsto.

Proizvodnja netrajne potrošačke robe u EU je porasla 0,3 odsto, dok je u eurozoni pala 0,8 odsto.

Proizvodnja energije u EU bila je stabilna dok je u eurozoni porasla 0,5 odsto.

Među zemljama EU najviše je u avgustu na mjesečnom nivou, prema raspoloživim, sezonski prilagođenim podacima Eurostata, smanjena industrijska proizvodnja na Malti, 6,3 odsto.

Slijede Njemačka i Estonija s padom proizvodnje po 4,1 odsto. Blizu je i Slovačka, gdje je pala 3,8 odsto.

Pad proizvodnje na mjesečnom nivou bilježilo je 15 zemalja EU.

Najveći rast industrijske proizvodnje imala je Danska, od 3,5 odsto, a blizu su i Litvanija i Luksemburg, s rastom od 2,9 i 2,1 odsto.

U Eurostatu ponovo nijesu raspolagali podacima samo za Kipar.

Na godišnjem nivou industrijska proizvodnja u EU u avgustu porasla je 5,3 odsto, nakon revidiranog 8,4-postotnog rasta u mjesecu ranije.

U eurozoni je porasla 5,1 odsto, nakon rasta od osam odsto u julu, prema revidiranim Eurostatovim podacima.

Najviše je u avgustu i u EU i u eurozoni porasla proizvodnja netrajne potrošačke robe, 10,9 odnosno 11,6 odsto.

Izraženiji rast zabilježen je i u kategoriji intermedijarnih proizvoda, za 7,1 odsto u EU, te 6,6 odsto u eurozoni.

Industrijska proizvodnja u poređenju sa avgustim prošle godine porasla je u 22 zemlje EU, pri čemu ponovo najviše u Belgiji, 29,9 odsto.

Irska i Litvanija i dalje je prate, s rastom proizvodnje od 22,1 odnosno 15,4 odsto.

Samo u tri zemlje proizvodnja je pala, u Portugaliji 7,2 odsto, na Malti 4,2 odsto, a u Češkoj 1,4 odsto.

Jedino Italija nije bilježila promjene u odnosu na prošlogodišnji avgust, pokazao je Eurostatov izvještaj.

Izvor: vijesti.me