Šta je šerijatsko pravo i šta ono znači za žene

Talibani tvrde da će vladati Avganistanom prema šerijatskom ili islamskom zakonu.

Grupa je proglasila pobedu posle zauzimanja glavnog grada Kabula, okončavši time skoro dve decenije prisustva koalicije predvođene Amerikom u zemlji.

Koje su poruke talibana?

Na prvim konferencijama za novinare posle preuzimanja kontrole, talibanski portparol rekao je da će pitanja kao što su mediji i ženska prava biti poštovana “u okviru islamskog zakona”, ali grupa još nije obelodanila detalje šta će to značiti u praksi.

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Jusufzai – koju su talibani teško ranili kad je imala 15 godina zato što se zalagala za obrazovanje devojčica u Pakistanu – upozorila je da bi talibansko tumačenje šerijatskog zakona moglo da bude katastrofalno po bezbednost žena i devojaka u zemlji.

“Imala sam priliku da razgovaram sa nekoliko aktivistkinja u Avganistanu, među kojima su i aktivistkinje za prava žena, i one su sve zabrinute jer ne znaju kako će njihovi životi izgledati”, rekla je ona za BBC.

“Mnoge od njih se sećaju šta se dešavalo 1996-2001 i duboko su zabrinute za svoju bezbednost, svoja prava, svoju zaštitu i svoj pristup školovanju.”

Talibani su poznati po strogom tumačenju šerijata kao što su javna pogubljenja osuđenih ubica i preljubnika.

Šta je šerijat?

Šerijat je pravni sistem Islama.

On je potekao iz Kurana, svete knjige Islama, i iz suna i hadisa – dela i propovedi proroka Muhameda.

Kad do odgovora ne može da se dođe direktno iz njih, verski učenjaci mogu da donesu vlastitu odluku kao smernicu u vezi sa nekom određenom temom ili pitanjem.

Šerijat bukvalno znači “jasna, utabana staza do vode”.

Šerijatsko pravo služi kao životni kodeks kog treba da se pridržavaju svi muslimani, kao što su molitve, post i donacije siromašnima.

Njegov cilj je da pomogne muslimanima da bolje shvate kako da vode svaki vid svog života prema božoj volji.

Šta to znači u praksi?

Šerijat može da utiče na svaki vid svakodnevnog života muslimana.

Na primer, musliman koji ne zna šta da radi ako ga kolege pozovu u kafić posle posla može da se obrati šerijatskom učenjaku za savet da bi bio siguran da će se ponašati u skladu sa pravnim okvirima svoje vere.

Druge oblasti svakodnevnog života u kojima bi muslimani mogli da potraže savet šerijata podrazumevaju porodični zakon, finansije i poslovanje.

Koje su neke od strogih kazni?

Šerijatsko pravo deli krivična dela na dve opšte kategorije: zločini “hudud”, koji su teški zločini sa unapred određenim kaznama, i zločini “tazir”, kod kojih je kazna prepuštena odluci sudije.

U hudud spada krađa, koja može da se kazni odsecanjem prestupnikove ruke, i preljuba, za koje mogu da se izreknu i strože kazne.

Postoje mnogobrojne zaštite i zahtevan teret dokazivanja u primeni kazni za hudud.

Neke muslimanske zemlje primenjuju ili sprovode takve kazne za zločine hududa, a ankete pokazuje da stavovi muslimana prema surovim kaznama za takve prekršaje variraju.

Kako se izriču presude?

Kao i u svakom drugom pravosudnom sistemu, šerijat je složen, a njegova praksa se u potpunosti oslanja na kvalitet i obučenost stručnjaka.

Islamski pravnici izdaju smernice i presude.

Smernica koja se smatra zvaničnim pravnom presudom zove sa fatva.

Postoji pet različitih škola šerijatskog prava.

Četiri sunitske doktrine: Hanbali, Maliki, Šafi i Hanafi, i jedna šiitska doktrina, Džafari.

Pet doktrina razlikuje se po tome koliko doslovno tumače tekst iz kog je šerijatsko pravo poteklo.

Izvor: BBC na srpskom