Šta sve treba da znate pre podizanja stambenog kredita?

Kupovina stana ili kuće na kredit nikada nije jednostavna. Veliko je opterećenje obavezati se na rok otplate od nekoliko desetina godina, ali i procedure za odobrenje ponekad deluju komplikovano i zbunjujuće.

Zbog svega toga je važno znati što više o dugoročnim kreditima pre preuzimanja obaveze jer tako imate realan osećaj kontrole i pravilnije planirate buduće rashode u budžetu.

Stambeni krediti – ko može da konkuriše za odobravanje?

Stambeni krediti su dostupni gotovo svima i, iako je reč o velikim novčanim sredstvima, mogu da ih dobiju svi koji:

– imaju stabilna primanja minimum 6 meseci

– imaju minimum 23 godine

– lice koje podiže kredit ne sme biti starije od 60 godina u momentu otplate poslednje rate kredita

Ovo su opšti uslovi koje lice mora ispuniti da bi se apliciralo za stambeni kredit, a od banke zavise posebni uslovi za odobravanje.

Pojedine propise definiše država, pojedine banka i svi su neophodni kao zaštita bančinog ulaganja, ali su korisni i za tražioce kredita koji neće ugroziti sopstvenu egzistenciju. Bez njih bi stambeni krediti bili mnogo rizičnija kategorija i zbog visine sredstava i zbog dužine otplate.

U banci najpre proveravaju osnovne uslove za odobravanje stambenih kredita tako da klijent za kratko vreme zna da li može da konkuriše ili ne.

Online banka zaista doprinosi bržem odobrenju!

Odobravanje stambenih kredita podrazumeva da je neophodna brojna papirologija koju su klijenti nekada sami pribavljali. Danas je online banka u mogućnosti da internetom, po službenoj dužnosti pribavi većinu dokumentacije što dosta ubrzava proces odobrenja.

Sa druge strane, klijenti ne moraju da posećuju poslovnicu, već putem usluga koje nudi online banka uspostavljaju online komunikaciju i putem interneta dostavljaju svu preostalu dokumentaciju što je još jedan bod u korist jednostavnije procedure koju su donele nove tehnologije.

Klijenti mogu da preko WEB-a pozovu kreditnog referenta i informišu se oko svih dilema tako da nema potrebe da čekaju u redovima i odlaze u banku samo radi informacija.

Online bankarstvo i online banka uopšte je nešto što je jako korisno kod različiti sfera poslovanja sa klijentom, a jedna od njih je i odobravanje stambenih kredita.

Šta sve treba razmatrati u ponudi jedne banke?

Visina kamate je samo jedna od stavki koju treba da gledate pri analizi ponude koju banka nudi jer ne mora da znači da je i ponuda najpovoljnija ako je ovo najpovoljnija stavka u njoj.

Trebalo bi uporediti ponudu stambenih kredita nekoliko banaka, efektivnu kamatnu stopu, troškove obrade kredita, visinu obaveznog depozita i sve troškove i uslove tokom otplate. Sve uslove treba razmotriti i onda doneti odluku.

Trebalo bi i da sve dileme izložite referentu za kredite jer ako postoji mogućnost da se koriguju uslovi, banka će klijentima rado izaći u susret.

Danas su stambeni krediti dosta povoljniji kako zbog konkurencije među bankama, kako zbog podrške države u osiguranju kredita. Zato su dosta atraktivniji i idealan način za rešavanje stambenog pitanja.

Ako na to dodamo i novi sistem usluga kao što je online banka jasno je da je ceo koncept mnogo privlačniji svakome kome trebaju sredstva za kupovinu kuće ili stana!

Izvor: Vidovdan.org