Brutalistička lepota bivše Jugoslavije – esej fotografija

Nakon drugog svetskog rata, socijalistička Jugoslavija je zacrtala da obnovi zemlju uništenu borbama. Betonski stambeni blokovi, hoteli, građanski centri i

Read more