UNHCR preporučuje EU da 2020. bude godina promena u zaštiti izbeglica

Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice, UNHCR pripremila je niz ambicioznih, ali ostvarivih preporuka za Hrvatsku i Nemačku, koje bi trebalo sprovesti tokom trajanja njihovog predsedavanja Savetom Evropske unije (EU) u 2020. godini, saopšteno je iz UNHCR-a. 

Predsedavajuće zemlje i predviđeni EU sporazum o migracijama i azilu predstavljaju dve jedinstvene mogućnosti za uspostavljanje bolje zaštite prisilno raseljenih lica i apatrida u Evropi i inostranstvu, ali i za pružanje podrške zemljama domaćinima, kaže se u saopštenju.

„Dok ulazimo u novu deceniju i nakon uspeha Globalnog foruma o izbeglicama, EU i predsedavajuće zemlje imaju šansu da 2020. godinu učine godinom promena u oblasti snažne zaštite izbeglica“, rekao je Gonzalo Vargas Llosa, regionalni UNHCR-o predstavnik za odnose sa EU, saopšteno je iz UNHCR-a. 

Preporuke UNHCR-a predviđaju uobičajeni i ostvariv izgled sistema azila unutar Evropske unije kroz sprovođenje održivih reformi i revitalizaciju finansijske podrške usmerene ka drugim zemljama domaćinima prisilno raseljenih lica, kaže se u saopštenju. 

Unutar Evropske unije je potrebno uspostaviti sistem koji predviđa brz i efikasan postupak azila, kako bi se delotvornije moglo utvrditi kome je potrebna međunarodna zaštita, a kome ne. Ljudi koji ispunjavaju uslove za dobijanje zaštite trebalo bi da brzo dobiju status i podršku za integraciju. Onima koji ne uživaju pravo na bilo koji oblik zaštite treba omogućiti povratak, navodi se u saopštenju. 

Kako saopštavaju, potrebna je i podela odgovornosti sa državama članicama EU koje primaju nesrazmjeran broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu, kako bi se osigurao djelotvoran sistem azila. UNHCR ohrabruje predsjedavajuće da unaprede rad na uspostavljanju efikasnog mehanizma solidarnosti, koji uključuje dogovore o preseljenju, sa prioritetom ujedinjenja porodica.

Poslednju deceniju obeležilo je raseljavanje. Nova decenija može biti decenija rešenja, počevši od 2020. godine “, rekao je Gonzalo Vargas Llosa. „Kroz pružanje podrške velikim zemljama van Evrope koje pružaju dom izbeglicama, EU raseljenim licima može pomoći da napreduju, a ne samo da opstaju“, kaže se u saopštenju. 

Sa 85% izbeglica u svetu koje su smeštene u susednim zemljama i zemljama u razvoju potrebna je i revitalizacija finansijske podrške. UNHCR poziva predsedavajuće zemlje da osiguraju povećane i raznolike mogućnosti finansiranja, uključujući i finansiranje razvojne saradnje, kako bi dodatno osnažili zemlje domaćine i pomogli prisilno raseljenim licima da ponovo uspostave svoj život. Sledeći budžetski okvir EU (Višegodišnji finansijski okvir 2021-2027) predstavlja ključnu priliku za EU da pokaže globalnu solidarnost prema prisilno raseljenim licima i njihovim domaćinima, navodi se u saopštenju. 

UNHCR će nastaviti da spremno podržava hrvatsko i nemačko predsedavanje, EU i njene države članice dok rade na jačanju solidarnosti sa izbeglicama i zemljama koje ih ugošćavaju u EU i širom sveta, zaključuje se u saopštenju. 

Izvor: vijesti.me