Više se prate mediji i društvene mreže zbog pandemije

Da li se samo navikavamo na novonastale okolnosti ili trenutna situacije postaje “nova realnost“ i kako se promenila naša svakodnevica može da se zaključi iz značajno visokih ocena u domenu izloženosti medijskom sadržaju, smatraju u regionalnoj agenciji za marketinško savetovanje i istraživanje tržišta Valicon, koja u okviru studije prati reakciju stanovništva Srbije i regiona tokom epidemije virusa korona.
Predmet njihovog istraživanja su poverenje i izloženost različitim vrstama medija po zemljama i sadržaj koji građani prate.
Tako 58% građana u Srbiji televiziju prati u većoj meri u odnosu na period pre proglašenja epidemije, a 64 odsto stanovnika više koristi pametne uređaje .

Najveći skok beleže pretrage na internetu, čemu pribegava 70% ispitanika.
Tokom epidemije televizijske informativne programe u većoj meri prati 58% građana, dok se 62% njih u većoj meri informiše i putem online medija.
Iako kao predstavnici medicinske struke u okviru Kriznog štaba Vlade Srbije u poređenju s predstavnicima državnih institucija uživaju najveći stepen poverenja građana, svega 18% smatra da Krizni štab za borbu protiv širenja korona virus pruža u potpunosti dovoljno informacija u vezi sa epidemijom, stanju u zdravstvenim institucijama, načinu lečenja i dr., a 45% smatra da im je to dovoljno informacija.
S druge strane 33% ispitanika “u potpunosti” ili “uglavnom” smatra da informacije koje daje krizni štab nisu dovoljne.

U domenu digitalnog zanimljiv porast beleži online kupovina kod dela stanovništva koje sebe doživljava kao pripadnike visoko rizične grupe za obolevanje od Covid-19.
Iako svega 17% njih osnovne životne namirnice i lekove najčešće nabavlja putem interneta, to predstavlja rast od 13 procentnih poena u odnosu na mart.

Kako termin “nova realnost” sve više ulazi u upotrebu kada se govori o periodu nakon suzbijanja korona virusa, ostaje otvoreno pitanje koliko će stanovništvu biti potrebno da se navikne na relaksirane epidemiološke uslove.
Trenutnu situaciju građani Srbije u najvećoj meri ocenjuju kao neugodnu ili umarajuću – 37% i 33% je onih koji situaciju doživljavaju podnošljivo.
Na ekstremnim tačkama je manje od 2 odsto onih koji situaciju doživljavaju potpuno beznadežno odnosno potpuno normalno kao u periodu pre epidemije.
“Iako je još rano za predviđanja, kada se najveći broj ispitanika bude nalazio s desne strane prelomne ose ove skale, a u kombinaciji sa ostalim indikatorima, moći ćemo da zaključimo koliko smo daleko od nove normalnosti”, smatraju u Valiconu.

Izvor: tanjug