Vitamini grupe B mogu da smanje uticaj zagađenja na kardiovaskularne bolesti

Vitamini grupe B mogu da ublaže uticaj zagađenja sitnim česticama na kardiovaskularne bolesti, pokazalo je novo istraživanje sprovedeno na Univerzitetu Kolumbija.

Zdravi nepušači koji su uzimali suplemente vitamina B gotovo da su poništili bilo koje negativne efekte na kardiovaskularni i imunološki sistem, slabeći efekte zagađenja vazduha na frekvenciju srca za 150 odsto, na bela krvna zrnca za 139 odsto, a na limfocite za 106 odsto.

Ovo je prvo kliničko ispitivanje koje je procenilo da li vitamini grupe B menjaju biološke i fiziološke reakcije na izloženost zagađivačima iz vazduha.

Studija započinje istraživanja za razvoj preventivnih farmakoloških intervencija koristeći B vitamine kako bi se sprečili uticaji zagađenja vazduha na zdravlje.

Otkrića su objavljena u časopisu “Nature Publishing Group, Scientific Reports”.

Zagađenje ambijentalnim sitnim česticama doprinosi 3,7 miliona prevremenih smrti godišnje širom sveta, pretežno akutnim efektima na kardiovaskularni sistem.

Zagađenje česticama je najčešći okidač za infarkt miokarda na nivou populacije.

“PM2.5 je jedan od najčešćih zagađivača vazduha i ima negativan uticaj na funkciju srca i imunološki sistem. Po prvi put, naše ispitivanje pruža dokaze da suplementi vitamina grupe B mogu da umanje akutne efekte PM2.5 na srčanu disfunkciju i upalne markere”, rekla je dr Đa Šo, glavni istraživač i postdoktorski istraživač sa Univerziteta Kolumbija.

Ovaj rad je zasnovan na istraživanju koje je pokazalo da vitamini grupe B smanjuju negativne efekte zagađenja vazduha merenim epigenetskim markerima.

U novoj studiji, istraživači su regrutovali deset zdravih volontera starosti od 18 do 60 godina koji nisu uzimali vitamine grupe B ili neke druge lekove.

Svi volonteri su primali placebo četiri nedelje pre dvočasovnog eksperimenta izlaganja koncentrovanom zagađivaču PM2.5 (250 ug / m3), nakon čega su im dodavali vitamine grupe B četiri nedelje pre sledećeg dvočasovnog eksperimenta izlaganja PM2.5.

Dvosatna izloženost vazduhu bez čestica, čistom vazduhu, je takođe uključena u studiju da bi se dobili osnovni podaci.

Eksperimenti sa kontrolisanom izloženošću vršeni su sedam meseci u isto doba dana i prilagođavani su vremenskim uslovima.

“Naši rezultati pokazali su da je dvočasovna izloženost koncentrovanom zagađivaču PM2.5 imala značajne fiziološke uticaje na rad srca, promenljivost otkucaja srca i leukocite u krvi. Pokazali smo da su ovi efekti gotovo obrnuti u period od četiri nedelje kada su korišćeni suplementi vitamina grupe B”, primetila je dr Andrea Bakareli i profesor Leon Hes sa Univerziteta Kolumbija.

Kako su istraživači proučavali zdrave odrasle osobe iz slabo zagađenog gradskog okruženja, oni upozoravaju da njihovi nalazi možda neće biti isti za populacije koje su izložene većem riziku od kardiovaskularnih efekata izazvanih zagađivačima, uključujući decu, starije osobe, osobe sa već postojećim kardiovaskularnim bolestima i pojedince koji borave u jako zagađenim područjima.

“Sa nivoom PM2.5 koji daleko prevazilazi standarde kvaliteta vazduha u mnogim velikim gradskim sredinama širom sveta, regulacija zagađenja ostaje okosnica zaštite stanovništva od kardiovaskularnih bolesti. Smanjenje nivoa zagađenja vazduha je urgentno kako bi se, u najmanju ruku, ispunili standardi kvaliteta vazduha. Međutim, za one koji su osetljivi ostaje rizik, a velika izloženost je, nažalost, i dalje pravilo u mnogim gradovima širom sveta”, rekla je dr Bakareli.

Izvor: N1/Science Daily