Zabranjene pesticide izvoze u druge zemlje

Nevladine organizacije pozvale su Evropsku uniju da zaustavi proizvodnju i izvoz zabranjenih pesticida u treće zemlje, od kojih neki, kako ističu, mogu da se otkriju u hrani koja se prodaje na tržištu Unije.

Kako piše „Euraktiv”, uprkos tome što im je zabranjeno, evropske kompanije nastavljaju da proizvode i prodaju pesticide državama koje nisu članice i koje imaju niže standarde u navedenoj oblasti, ali i manje rigorozne propise kada je reč o zaštiti zdravlja ljudi i životne sredine. Nedavno objavljena studija švajcarske nevladine organizacije „Pablik aj“ i istraživača novinara „Grinpisa“ ukazuje da je 41 zabranjeni pesticid prijavljen za izvoz iz EU u 2018. godini, uglavnom iz sedam država. To se događa, kako se ističe, uprkos naporima da se smanji upotreba opasnih hemikalija u poljoprivrednoj proizvodnji i podriva zelene ambicije EU.

Prema aktuelnoj evropskoj prehrambenoj politici „Farm to Fork” Brisel je postavio nekoliko glavnih ciljeva, između ostalih i da obezbedi dovoljno ekološki proizvedene hrane svim građanima, ali i da podrži proizvođače i obezbedi im pristojne prihode. Potencira se i da će kroz trgovinske odnose sa trećim tržištima, EU zagovarati zelenu politiku i ekološki održivu proizvodnju.

Međutim, u kampanji nevladinih organizacija navodi se da pesticidi koji se smatraju nebezbednim u EU iste rizike donose i u drugim zemljama. Smatraju da takva praksa proizvođača treba da se zaustavi i da ovo nije pitanje samo zaštite zdravlja i životne sredine, već i socijalnih i etičkih prava. Ukazuju i na to da u mnogim državama gde se isporučuju nebezbedni pesticidi, poljoprivredni proizvođači nemaju adekvatnu zaštitnu opremu za prskanje. Baskut Tuncak, bivši specijalni izvestilac UN za ljudska prava i opasne supstance, naglasio je da su evropski propisi o upotrebi pesticida najstroži na svetu. Međutim, postoje nedostaci kada je reč o izvozu u zemlje sa blažim standardima.

„Kreatori politike EU imaju moć da nešto preduzmu u vezi sa tim”, naglasio je on.

Pojedini stručnjaci međutim smatraju da bi, ukoliko se propisi krše, stroža kontrola uvoza hrane ili uvođenje sankcija bio najefikasniji način da se spreči upotreba nebezbednih pesticida.

Kako prenosi „Euraktiv”, međunarodno trgovinsko udruženje agrohemijskih kompanija „Krop lajf“ saopštilo je da zdravlje potrošača i korisnika pesticida za njih ostaje prioritet, ali ističu da neki pesticidi koji su zabranjeni u EU imaju važnu upotrebu u drugim zemljama. Kako kažu, poljoprivreda, štetočine i bolesti razlikuju se po regionima i državama. Dodali su i da pesticidi nisu automatski opasniji ili manje potrebni jer nisu odobreni u Evropi. Aktivisti su međutim rekli da se hrana uzgajana upotrebom takvih pesticida vraća natrag evropskim potrošačima. Nedavno istraživanje organizacije PAN (Pesticide action network) otkrilo je ostatke 74 zabranjena pesticida u 5.811 uzoraka hrane u EU, uključujući toksični karbendazim koji je u tragovima pronađen u 1.596 uzoraka.

Izvor: politika.rs